Over de stichting

In 2006 is het initiatief gekomen om fruitbomen in de Arnhemse wijk Schuytgraaf aan te planten en te verzorgen. Dit is gerealiseerd door het aanleggen van diverse boomgaarden in de wijk. Het aanplanten van de bomen is geïnitieerd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de gemeente Arnhem. Het onderhoud van de boomgaard is door de gemeente gemandateerd aan de Stichting Hoogstambrigade Schuytgraaf.

Doelstelling
Het doel is om hoogstamfruitbomen terug te brengen in het cultuurlandschap van de Betuwe. Het onderhoud van de fruitbomen gebeurt jaarlijks door de vrijwilligers van de Stichting Hoogstambrigade Schuytgraaf. Hierbij staat de verbinding met de bewoners in de wijk centraal.

Leefbaarheid
De aantrekkelijkheid van een leefomgeving wordt mede bepaald door de hoeveelheid groen in het gebied. Van de provinciesteden staat Arnhem op nummer 2 groenste stad. Als stichting binnen de wijk Schuytgraaf dragen we hier ons steentje aan bij.

Betuwse identiteit
Schuytgraaf is een stukje Arnhem in de Betuwe. De Betuwe staat vooral bekend om zijn grootschalige fruitteelt. Er zijn aanwijzingen waaruit blijkt dat de Romeinen al beschikte over boomgaarden. Vanuit cultuur historisch perspectief vult de stichting een rol binnen de maatschappelijke identiteit. 

Maatschappelijke betrokkenheid
Door samenwerking van bewoners draagt de stichting bij aan de sociale cohesie binnen de wijk. De vrijwilligersgroep bestaat uit wijkbewoners met uiteenlopende achtergronden: jong en oud, man of vrouw, deskundigen en hobbyisten. Samenwerken aan gedeelde waarden vergroot de saamhorigheid en wederzijdse tolerantie binnen een gemeenschap. Door samenwerking te zoeken met vluchtelingenorganisaties werkt de stichting actief mee aan de interculturele empathie in de wijk.